ukupjs logo vsp

V rámci publikovania je potrebné splniť niekoľko pomienok, ktoré sú uvedené v Smernici č. 2/2021  o edičnej činnosti UPJŠ v Košiciach a v Smernici č. 3/2021  o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Pridelenie DOI identifikátora - trvalý idetifikátor digitálneho objektu (určený pre elektronické publikovanie). Viac...