ukupjs logo vsp

Cenník služieb pri vydávaní elektronického dokumentu podľa Cenového výmeru č. 8/2022

Získané finančné prostriedky sú použité na náklady, ktoré nám z hľadiska povinných služieb a úkonov stanovených zákonom a edičnou radou univerzity vznikajú.

 
  Elektronické dokumenty  
1. Povinné výtlačky – CD 6x +slimbox 6x +nálepka/potlač CD 6x 15,00 €
2. Povinné výtlačky - základná grafická príprava bookletu a CD nálepky/potlač CD 15,00 €
3. Rozposlanie povinných výtlačkov - poštovné a balné 12,00 €
4. Finálna úprava elektronického dokumentu podľa schválených štandardov
(tiráž, povinné logá, úprava pdf)
20,00 €

Pozn.
Položky môžu byť fakturované aj jednotlivo, podľa skutočného využitia služieb Vydavateľstva ŠafárikPress.


Cenový výmer č. 7/2022

Pridelenie DOI identifikátora - 3,00 €/ jeden DOI identifikátor. 

Viac o DOI identifikátoroch >>>