ukupjs logo vsp

Cenník služieb pri vydávaní elektronického dokumentu platný od 1.6.2020

Cenový výmer č. 14/2020 - Stanovenie kalkulačného listu pre tvorbu cien za publikovanie elektronických dokumentov. 

Získané finančné prostriedky sú použité na náklady, ktoré nám z hľadiska povinných služieb a úkonov stanovených zákonom a edičnou radou univerzity vznikajú.

 
  Elektronické dokumenty  
1. Povinné výtlačky – CD 6x +slimbox 6x +nálepka/potlač CD 6x 6,00 €
2. Povinné výtlačky - základná grafická príprava bookletu a CD nálepky/potlač CD 12,00 €
3. Rozposlanie povinných výtlačkov - poštovné a balné 12,00 €
4. Finálna úprava elektronického dokumentu podľa schválených štandardov
(tiráž, povinné logá, úprava pdf)
18,00 €

Pozn.
Položky môžu byť fakturované aj jednotlivo, podľa skutočného využitia služieb Vydavateľstva ŠafárikPress.
Pridelenie DOI identifikátora - 2,40 €/ jeden DOI identifikátor

Viac o DOI identifikátoroch >>>